zondag 26 juni 2005

Leeuwarden-Stiens 2005

Foto's van de spoorlijn Leeuwarden-Stiens in 2005. Mooie zomerse plaatjes van een spoorlijn in verval, maar nog niet dermate dat het geen mooie spoorse plaatjes kan opleveren. Foto 1 t/m 3 zijn in het voorjaar genomen.
Bijzondere van deze foto's is de oude draaibrug over de Harlingervaart. Deze brug is helaas grotendeels verdwenen, maar in 2005 nog aanwezig in redelijke staat.
De laatste foto laat nog een DH1'tje zien uit de richting Harlingen op weg naar Leeuwarden.