woensdag 3 mei 2006

Leeuwarden-Stiens 2006

Foto's van de spoorlijn Leeuwarden-Stiens in 2006. Het verval gaat verder, en in Stiens verdwijnt de spoorlijn langzaam onder struikgewas, paaltjes, hekjes en graafwerkzaamheden... Eerste foto toont de oude overweg in Jelsum.

De oude overweg in het dorp Jelsum, gezien richting Stiens.

Het dorpje Cornjum, kilomterpaaltjes 7,0 zijn hier nog beide aanwezig. De oude, en de na sluiting geplaatste nieuwe...

Foto's van de spoorlijn in Stiens. De helling richting de spoorbrug over de Stienservaart, de bocht door de buitenwijken van Stiens. Hier en daar knabbelt de gemeente al aan het eigendom van de grond...

Emplacement van Stiens en de aansluiting met het ZPC, de laatste gebruiker van deze lijn. Het huis op de laatste foto staat op het talut waar vroeger de lijnen naar Dokkum en Minntersga hun richting kozen. De laatste honderd meter spoor waren al jaren in erbarmelijke toestand. De lokloods die op een van de foto's te zien is, is in 2020-2021 gerestaureerd en geintegreerd in een nieuwe wijk die op het oude emplacement van Stiens is gebouwd. Alle sporen zijn opgebroken en vervangen door een fiets- en wandelpad. In 2022 liggen nog wel steeds de sporen (met stootjuk!) op het ZPC terrein.
Nog een foto in Leeuwarden, gezien vanaf het emplacement van station Leeuwarden. De aansluitingen naar de industriegebieden en het spoor naar Stiens zijn recent onderbroken. Eind 2006, begin 2007 zou de opbraak van al deze sporen gebeuren, en dus ook de lijn Leeuwarden-Stiens onzichtbaar maken t/m de brug over de Harlingervaart.
Nog een winterse foto van de bocht bij Jelsum, kilometer 6.
Harlinger Straatweg.