vrijdag 5 januari 2007

Leeuwarden-Stiens 2007


Foto's van de opbraak van het eerste deel van de lijn Leeuwarden-Stiens tot aan de brug over de Harlingervaart.

Ook de restanten van de aansluiting met Brada Vlees (voormalig NTN spoor) verdwenen eind 2006

De brug van de rondweg waaronder het spoor liep naar de aansluiting van Brada. Om dit spoor te bereiken moest eerst een stuk van de spoorlijn naar Stiens gevolgd worden, om vlak voor de brug over de Harlingervaart te keren. Daarom was het eerste deel van de spoorlijn dubbelsporig, evenals de overweg over de Marshallweg.
Rondom de overweg van de Marshallweg. Vlak voor deze overweg boog de aansluiting naar Brada af. Daar lag dus een wissel.
De overwegen van de Marshallweg en van de Zwettestraat. Na sloop van de spoorlijn en overwegen is de Zwettestraat bij de herindeling van het gebied verlegd. Gedeeltes van het talud van de spoorlijn verdwenen hierbij. De overweg van de Zwettestraat had zelf slagbomen in betere tijden.
De situatie in 1997 van de overweg van de Zwettestraat.
De brug over de Harlingervaart. Tot daar werden de sporen opgebroken. Ook de brug en het Zuidelijke bruggenhoofd zouden snel sneuvelen onder de slopershamer.
De spoorlijn net buiten de Leeuwarder Vliegbasis.