vrijdag 28 juni 2019

Leeuwarden-Stiens 2019

De spoorlijn Leeuwarden Stiens is al ruim 8 jaar weg, het is nu een fietspad. Hier en daar zijn nog spoorse restanten te vinden langs het fietspad. Vanaf de gemeentegrens met Leeuwarden is de spoorlijn zelfs nog grotendeels aanwezig, maar wel vaak verdwenen onder paden, struikgewas en bergen zand.. De foto's tonen de situtie tussen Stiens en Jelsum. De oude loodsen van de NFLS zijn in restauratie, gelukkig, want jarenlang was hun lot ongewis.